K-L-M-N-O-P-Q-R

MLM – Multi-Level Marketing ธุรกิจเครือข่ายขายตรงหลายชั้น เช่นแอมเวย์, กิฟฟารีน และรวมไปถึงธุรกิจเครือข่ายต่างๆ บนอินเตอร์เนตด้วย เช่น GDI,SFI MNO – Machine Number เป็นหมายเลขที่เครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง...
readmore

S-T-U-V-W-X-Y-Z,0-9

SPAM การที่คุณส่งอีเมล์หาคนที่คุณไม่รู้จัก หรือคนที่เขาไม่ต้องการรับอีเมล์จากคุณ Unique Click กระบวนการในการนับจำนวนคลิ๊ก สำหรับโฆษณาที่จ่ายเมื่อเกิดการคลิ๊กเช่น...
readmore

A-B-C-D-E-F-G-H-I-J

Character – อักขระ ตัวอักษรในภาษาต่างๆ ในภาษาไทย สระและวรรณยุกต์ จะถูกนับเป็น 1 อักขระด้วย ตัวอย่างเช่น “ABC” จะยาว 3 อักขระ , แต่คำว่า “เพิ่ม” จะนับได้ยาว...
readmore
line
footer
Copyright © 2010 Thaiadpoint.com. All rights reserved