ภูเขาน้ำแข็งของเรากำลังละลาย

สองวันก่อน ไปห้องสมุดกับลูก ได้หนังสือเล่มหนึ่งมาชื่อ “Our Iceberg Is Melting” เขียนโดย John Kotter และ Holger Rathgeber ชื่อแรกหลายๆ คน คงคุ้นกัน ด้วยที่เขาเคยเป็นอาจารย์ที่...
readmore
line
footer
Copyright © 2010 Thaiadpoint.com. All rights reserved